infoAfrodyty z Amazonek 2023” na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

W dniu 3.04.2023 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Bolesławiecki Klub Amazonek na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Afrodyty z Amazonek 2023”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać:

1.           pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 w godzinach pracy urzędu,

2.           drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3.           listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
59-700 Bolesławiec

do dnia 18.04.2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

- oferta

 

 

 

                                                                            II Zastępca

                                                                       Prezydenta Miasta

 

                                                                 /-/ Iwona Mandżuk-Dudek