wazneUrząd Miasta Bolesławiec informuje, że bazując na obecnie obowiązującym stanie prawnym kończy procedurę przyjmowania wniosków o zakup węgla, rozpoczynając jednocześnie proces podsumowania i zakończenia preferencyjnej sprzedaży opału.

 

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla i były informowane przez pracowników Urzędu o konieczności dokonania wpłaty za opał – proszone są o  jej uiszczenie w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2023 r.

 

Osoby które uiściły opłatę, ale nie odebrały jeszcze węgla ze składu – prosimy o jego odebranie do dnia 19 kwietnia 2023 r.

  
 Wnioskodawcy, którzy nie dokonają do 25 kwietnia 2023 r. wpłaty za węgiel, utracą możliwość zakupu opału w okresie grzewczym 2022/2023.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem pod numerem telefonu 75 645 65 03.