ogloszenie.png

 

W dniu 5.04.2023 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Kultura i edukacja kresowa”. Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać:

1.           pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 w godzinach pracy urzędu,

2.           drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3.           listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
59-700 Bolesławiec

do dnia 24.04.2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

OFERTA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, 13 kwietnia 2023 r.