c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_03e22e78-6f0a-4461-b506-737e43e02968.jpg

Gratuluję wszystkim Bolesławianom i Bolesławiankom przyznania nagrody Rady Europy.

Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać raz do roku jednemu miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności europejskiej.  Bolesławianie, możemy być wszyscy dumni.

Piotr Roman