c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_05_515151e0-ca44-4c12-a923-29ab81da5007.jpg

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_03e22e78-6f0a-4461-b506-737e43e02968.jpg

 

Gratuluję wszystkim Bolesławianom i Bolesławiankom przyznania nagrody Rady Europy.

Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać raz do roku jednemu miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności europejskiej.  Bolesławianie, możemy być wszyscy dumni.

 

Piotr Roman

Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału.

Przyznawana co roku, Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 46 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców. Odniosła natychmiastowy sukces w latach po II wojnie światowej, liczne francuskie i niemieckie miasta i gminy ubiegały się o nią, by wzmocnić nowe przyjazne więzi po wydarzeniach z przeszłości. W latach 90-tych, w wyniku zmian w Europie Wschodniej, do Rady Europy dołączyły nowe kraje, co umożliwiło większej liczbie miast ubieganie się o Nagrodę Europy. Nagroda Europy poprzez kolejne lata nadal cieszy się popularnością, inspirując zarówno małe gminy, jak i wielkie miasta i angażując liczne kraje europejskie.

Nagroda Europy jest przyznawana miastom i gminom wyróżniającym się spośród innych swoim zaangażowaniem na rzecz Europy, działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury i sportu, organizowaniem wydarzeń europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz lokalnych i inicjatywach solidarnościowych. Pomaga miastom i gminom stać się bardziej widocznymi na europejskiej scenie i kształtować nowe powiązania z innymi gminami. Zdobywcy nagrody otrzymują również czek na 20 000 euro, co umożliwia wielu młodym ludziom odwiedzenie instytucji europejskich w Strasburgu.