c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_05_park_zgorzelecka_park-108.jpg

W Bolesławcu trwają intensywne prace przy rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pücklera.

Celem rewitalizacji jest uporządkowanie przestrzeni parku, tak aby współgrał kompozycyjnie z otoczeniem pałacu Pücklera, który adaptowany jest na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. W parku konieczne jest wykonanie alejek i ścieżek, strefy relaksu i wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Nieodzowne jest stworzenie małej architektury, ustawienie ławek i elementów do zabawy dla najmłodszych. Koszt rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej wynosi 5 400 000 zł ogółem, w tym 990 000 zł - środki własne, 4 410 000 zł – dofinansowanie Polski Ład.

Wykonano już szereg robót, m.in.: fundamenty kładki drewnianej, obiekt maszynowni i zbiornika wody fontanny, zbrojenie niecki fontanny, fundamenty i zbrojenie muru oporowego, żelbetowe ogrodzenie południowe, przyłącze energetyczne i zasilenie lamp, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne. W parku nastąpiła wymiana gruntu. W trakcie wykonania są roboty przygotowawcze pod nasadzenia. Na ukończeniu są roboty przy chodnikach z nawierzchnią mineralno-żywiczną i mineralną.

Do zakończenia pozostało jeszcze szereg prac do wykonania: trejaż, konstrukcja kładki drewnianej, płyta żelbetowa niecki i technologia fontanny, ławka przy kawiarni, plac zabaw (labirynt, piaskownica, trampoliny, tor sprawnościowy), podesty drewniane, elewacja ogrodzenia południowego, ogrodzenie zachodnie, mała architektura. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zostanie zamontowane oświetlenie ledowe w oprawach parkowych. Nieodzowne są nowe nasadzenia roślin.