Info1.png

We wtorek rozpocznie się egzamin ósmoklasisty

 

 

 

We wtorek rozpocznie się egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym:

język polski

23 maja 2023 r. (wtorek)

matematyka

24 maja 2023 r. (środa)

język obcy nowożytny

25 maja 2023 r. (czwartek)

W terminie dodatkowym:

język polski 

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

matematyka

13 czerwca 2023 r. (wtorek)

język obcy nowożytny

14 czerwca 2023 r. (środa)

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Arkusz standardowy

Arkusz dostosowany

Arkusz dla cudzoziemców

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

do 135 minut

90 minut

 

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin przekazania wyników szkołom

3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.

 

LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 wg stanu na 2023-05-22

Nazwa placówki

Liczba uczniów

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

125

125

125

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU

97

97

97

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

57

57

58

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

144

144

143

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU

104

104

104

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS" W BOLESŁAWCU

40

40

40

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU

23

23

23

RAZEM

590

590

590

 

LICZBA UCZNIÓW ZWOLNIONYCH Z EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 wg stanu na 2023-05-22

Nazwa placówki

Liczba uczniów

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Laureat konkursów

Inna przyczyna

Laureat konkursów

Inna przyczyna

Laureat konkursów

Inna przyczyna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

1

1

1

1

0

1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

1

0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS" W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU

0

0

0

0

0

0

RAZEM

2

2

2