c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_05_pomnik_pionierow_pomnik_pionierow-357.jpg

„Żyjemy w Europie, Europa jest w nas” – to hasło przewodnie tegorocznych Dni Bolesławca.  26 maja 2023 r. pod pomnikiem Pionierów Osadników nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów, które zainaugurowało obchody Dnia Osadnika w ramach Dni Bolesławca.

W uroczystości wzięły udział delegacje „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich”, „Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół”, bolesławieckich reemigrantów z Francji, Związku Sybiraków - koło w Bolesławcu, przedstawiciele władz samorządowych. Przybyli na uroczystość oddali cześć pionierom ziemi bolesławieckiej, którzy po II wojnie światowej przybyli do Bolesławca. Prezydent Bolesławca Piotr Roman wygłosił krótki rys historyczny dotyczący obrazu powojennego Bolesławca, w którym splotły się losy ludzi przybyłych z różnych stron świata – m.in. z terenów byłej Jugosławii, Kresów Wschodnich, Syberii, Francji, centralnej Polski i innych miejsc. Uroczystość uświetnił występ Miejskiej Orkiestry dętej Bolesławiec.

W programie obchodów znalazł się również happening „Korzenie bolesławieckiej społeczności – w stronę Nagrody Rady Europy – Bolesławiec 2023”, prezentacja filmu „Żyjemy w Europie, Europa jest w nas”  wraz z informacją na temat przyznanej miastu Nagrodzie Europy 2023. Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać raz do roku jednemu miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy i promocji idei jedności europejskiej. Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu. W dalszej części obchodów przewidziano urozmaicony program artystyczny i atrakcje dla dzieci, wystawy, ekspozycje osadników, występy zespołów muzycznych, w tym „Czeremszyna” z Tarnopola (dofinansowanie przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich) i „PropaBanda” (dofinansowanie przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół).