c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_06_eko_2.jpg

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł na ekopracownię OZE (odnawialnych źródeł energii). Wartość pracowni to 83 400 zł (8 400 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Wniosek był składany w trybie konkursowym w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II – Ekopracownia – zielone serce szkoły. Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.