c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_06_zabobrze_ha_noi_ha_noi-127.jpg

W Bolesławcu zakończyły się prace przy remoncie łącznika drogi pomiędzy ul. Zabobrze i ul. A.E. Fieldorfa Nila - DK94 wraz z przebudową zjazdu na drogę krajową nr 94.

Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego od strony zachodniej, ustawieniu krawężnika najazdowego na zjazdach na posesję. W ramach prac wykonano  regulacje skrzynek zaworów i włazów oraz pokryw studni teletechnicznych. Długość wyremontowanej drogi wynosi 300 m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca koło Lubania. Wartość  zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi” wynosi 399 955 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.