c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_06_optymistyczna_olimpiada_seniora_olimp_seniora-160.jpg

„Olimpiada Optymizmu” na stałe wpisała się w kalendarz imprez w Dziennym Domu Senior + w Bolesławcu.

28 czerwca 2023 r. odbyła się po raz trzeci. W tym roku pod hasłem „Radość jest w nas”. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Bolesławca Piotr Roman. Sportowe konkurencje przygotowane przez MOSiR oraz wspólne biesiadowanie przy muzyce i śpiewie to dobry sposób na uśmiech, radość i aktywny tryb życia seniorów. W wydarzeniu wzięli również udział podopieczni  z I i II Domu Środowiskowego w Bolesławcu, Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Dopełnieniem imprezy były pokazy ratownictwa medycznego, prelekcja policjantów na temat bezpieczeństwa seniorów, oraz  spotkanie z alpakami urozmaicone o elementy terapii zajęciowej.

Siedziba Dziennego Domu „Senior+” znajduje się przy ul. Staroszkolnej 6 c w Bolesławcu. Celem działalności placówki jest świadczenie osobom w wieku emerytalnym, a także tym o ograniczonej sprawności fizycznej, pomocy w organizacji ich życia codziennego. Zakres usług świadczonych obejmuje w szczególności: aktywizację fizyczną, aktywizację umysłową seniorów, rozwijanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprawę sprawności poprzez terapię zajęciową. Korzystanie z ośrodka przywraca podopiecznym poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, zaspokaja potrzebę przynależności, nawiązywania kontaktów międzyludzkich, szukania oparcia, przyjaźni, zrozumienia i szacunku w oczach innych. Ponadto daje możliwość samorealizacji, motywuje do nauki czegoś nowego, odkrywania nowych zainteresowań i pasji.