c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_06_123.jpg

Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman zaprasza na wystawę prof. Krzysztofa Rozpondka pt. „Termofile”.  Artysta jest związany z Bolesławcem od wielu lat  - kilkukrotnie brał udział w międzynarodowych plenerach ceramiczno-rzeźbiarskich.

Krzysztof Rozpondek ukończył studia w Katedrze Ceramiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej w roku 1987. Jest pracownikiem macierzystej uczelni od 1989 r., w roku 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Współzałożyciel interdyscyplinarnej grupy OŚcienia. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r. Prace prezentowane na wystawie to trójwymiarowe kompozycje wykonane z różnorodnych mas ceramicznych. Powstały z potrzeby poszukiwania harmonii między istotą tworzywa, sposobem budowania, barwienia i wypalania, a tym samym między bryłą i jej powierzchnią. Stanowią wyraz fascynacji materiałem i procesem towarzyszącym jego obróbce. Glina i jej właściwości, nieograniczone bogactwo struktur oraz podatność na kształtowanie były inspiracją do zastosowania przedstawianych rozwiązań formalnych. Wszystkie realizacje to mniej lub bardziej syntetyczne elementy o mocno unerwionej tkance. W zasadzie są kompozycjami abstrakcyjnymi. Jednocześnie stanowią wynik obserwacji natury i są wyrazem szacunku dla panującej w niej logiki. W podobny sposób odnoszą się do zjawisk z obszaru kultury i techniki. Trzonem kolekcji są najnowsze dokonania z cyklu Termofile. O ich ostatecznym wyrazie, podobnie jak w przypadku większości eksponatów, rozstrzyga metoda wypału, wykorzystująca nie tylko wysokie zakresy temperatur, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt ceramicznego czerepu z żywym ogniem.

Wystawa czynna będzie od 1 lipca do 4 sierpnia 2023 r. w galerii „W sam raz” (w godzinach pracy kina FORUM).  Finisaż wystawy odbędzie się 4 sierpnia 2023 r. o godz. 18.00 w galerii „W sam raz” i będzie świetną okazją do spotkania z autorem prac.

Serdecznie zapraszamy!