c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_07_AdobeStock_362330605.jpeg

6 lipca 2023 roku  uczniowie szkół podstawowych odebrali zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki egzaminu.

 

 

 

Nazwa szkoły

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

116

61

116

52

117

70

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

82

62

82

44

67

56

18

43

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

54

62

54

41

51

57

3

55

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

121

71

120

57

116

76

11

58

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

97

61

97

50

84

67

14

50

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS"

40

71

40

67

40

79

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW

23

76

23

71

23

84

 

 

Gmina miejska Bolesławiec

533

65

532

53

498

69

46

50

Powiat bolesławiecki

1157

63

1156

48

1058

63

112

45

Województwo dolnośląskie

34742

64

34724

51

34132

66

1361

51

Kraj

510404

66

510353

53

66

66

8410

53

 

 

 

Informacja o wynikach obejmuje uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie który odbył się od 23 do 25 maja 2023 r.  Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 12, 13 i 14 czerwca  2023 roku. W Bolesławcu dotyczyło to czterech uczniów (egzamin z języka polskiego jeden uczeń, z matematyki dwóch uczniów  oraz jeden uczeń z języka angielskiego).