c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_08_nagroda_europy_nagroda_europy-281.jpg

Nagrodę Europy w roku 2023 wygrało polskie miasto Bolesławiec. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy  jednemu miastu, które w najefektywniejszy sposób promuje idę zjednoczonej Europy.

 

18 sierpnia 2023 r. w sali kina Forum w Bolesławcu nastąpiło uroczyste wręczenie Nagrody Europy - najwyższego z czterech przyznawanych trofeów.  Każdego roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznaje trofea, o które miasta  starają się kolejno – zaczynając od Dyplomu Europejskiego, poprzez Flagę Honorową i Odznakę Honorową, aż po nagrodę główną – Nagrodę Europy.

 

W Bolesławcu proces ubiegania się o nagrodę główną trwał 15 lat. Rozpoczął się w 2008 roku – wówczas miasto uzyskało Dyplom Europejski, stanowiący pierwszy krok do kolejnych wyróżnień, aż do uzyskania w 2023 roku Nagrody Europy – najwyższego trofeum. 

 

W ceremonii wręczenia Nagrody Europy wzięli udział przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na czele z Carmen Leyte - przewodniczącą Podkomitetu ds. Nagrody Europy, która wręczyła prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi w asyście najmłodszych bolesławian oraz przewodniczącemu Rady Miasta Bolesławiec Józefowi Pokładowi najwyższe trofeum – przechodnią statuetkę „Nagrodę Europy 2023”. Wraz z przechodnią statuetką do Bolesławca przywędrował  medal, list uznania oraz czek opiewający na 20 000 euro z  przeznaczeniem na wyjazd studyjny do instytucji europejskich dla młodzieży ze zwycięskiego miasta. W imieniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Carmen Leyte pogratulowała prezydentowi Bolesławca i mieszkańcom miasta, którzy ciężko pracowali na europejski ideał, którzy celebrują Europę i jej wartości.   

 

- (…) Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy osiągnęliśmy jako miasto i wspólnota sukces. Ta nagroda potwierdziła nasze zaangażowanie. Jesteśmy dumni z naszego miasta, w którym zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, innowacje społeczne, kultura, poszanowanie dziedzictwa europejskiego oraz europejskie współdziałanie tworzą kluczowe wyznaczniki.  Ta nagroda stanowi dla nas dodatkową motywację do działań i innowacji, do europejskiego współdziałania, do tworzenia jeszcze lepszego miejsca do życia, solidarności międzyludzkiej i harmonijnej przyszłości - podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Bolesławca Piotr Roman, szczególnie akcentując „w Bolesławcu doceniamy wpływ, jaki nasi przodkowie mieli na nasz czas współczesny”.

 

Ceremonię wręczenia poprzedziła projekcja filmu „Żyjemy w Europie – Europa jest w Nas!”, ukazująca współczesną historią Bolesławca - miasta wielokulturowego, aktywnie zaangażowanego w liczne projekty z europejskimi partnerami oraz miasta, które stało się schronieniem dla uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. W 2022 roku Bolesławiec wraz z miastami partnerskimi wspólnie podpisały deklarację „Solidarni z Ukrainą”. Realizowane przez Bolesławiec projekty koncentrują się na wielu tematach i docelowych odbiorcach, w szczególności na młodych ludziach, dziedzictwie kulturowym i wymianach w ramach sieci europejskich miast ceramiki. Bolesławiec posiada dziesięć miast partnerskich w Europie, w tym Prnjavor (Bośnia i Hercegowina), Česká Lípa (Czechy), Mariagerfjord (Dania), Nogent-sur-Marne (Francja), Pirna (Niemcy), Siegburg (Niemcy), Vallecorsa ( Włochy), Acuto (Włochy), Molde (Norwegia) i Zbaraż (Ukraina). Bolesławiec współpracuje na arenie międzynarodowej z siecią ponad 150 miast i instytucji.

 

Podczas uroczystości poseł Szymon Pogoda oraz posłanka Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, odczytali listy gratulacyjne od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, radni, delegacje miast partnerskich, reprezentanci instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzież. Wyjątkową oprawę ceremonii zapewniły „pawice” z Ceramiki Artystycznej - postacie nawiązujące do tradycyjnego zdobienia naczyń ceramicznych słynną dekoracją „pawie oczko” produkowaną w Bolesławcu  od połowy XIX w., która jest zaliczana do największych osiągnięć rękodzieła europejskiego. Uroczość uświetniły występy zespołu „Tres”, grupy „Ocelot”, koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Tomasza Maruta. Uroczystość zorganizował Bolesławiecki Ośrodek Kultury- Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

 

Po oficjalnej części nastąpiła wyjątkowa prezentacja Nagrody Europy, która miała miejsce podczas parady „Żyjemy w Europie Europa jest w nas” w ramach 29. Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

 

 

 

O Nagrodzie Europy

 

Najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin

 

Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału.

 

Przyznawana co roku, Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 46 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców. Odniosła natychmiastowy sukces w latach po II wojnie światowej, liczne francuskie i niemieckie miasta i gminy ubiegały się o nią, by wzmocnić nowe przyjazne więzi po wydarzeniach z przeszłości. W latach 90-tych, w wyniku zmian w Europie Wschodniej, do Rady Europy dołączyły nowe kraje, co umożliwiło większej liczbie miast ubieganie się o Nagrodę Europy. Nagroda Europy poprzez kolejne lata nadal cieszy się popularnością, inspirując zarówno małe gminy, jak i wielkie miasta i angażując liczne kraje europejskie.

 

Nagroda Europy jest przyznawana miastom i gminom wyróżniającym się spośród innych swoim zaangażowaniem na rzecz Europy, działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury i sportu, organizowaniem wydarzeń europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz lokalnych i inicjatywach solidarnościowych. Pomaga miastom i gminom stać się bardziej widocznymi na europejskiej scenie i kształtować nowe powiązania z innymi gminami. Zdobywcy nagrody otrzymują również czek na 20 000 euro, co umożliwia wielu młodym ludziom odwiedzenie instytucji europejskich w Strasburgu.