c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Rajców Ratusza. 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

 

2.  Dyskusja nad wnioskiem z dnia 4 maja 2023 r., uzupełnionym w dniu 16.05.2023 r., zmodyfikowanym w dniu 22.06.2023 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. MODŁOWEJ W BOLESŁAWCU”, zlokalizowanej na dz. nr  128/4, 128/8,  128/9, 128/10 obr. 4,
w Bolesławcu (prezentacja).

 

3.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

 

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

 

5.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

 

6.  Zaopiniowanie list mieszkaniowych za II kwartał 2023 r. – Komisja IGPiB.

 

7.  Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.