c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

 

 

Porządek obrad LV sesji:

 

 

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LV sesji.

 

3.  Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
5 lipca 2023 r.

 

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na LIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2023 r.

 

5.  Informacje:

 

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

 

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 

6.    Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

 

7.    Projekty uchwał Rady Miasta:

 

7.1) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu,

 

7.2) w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec,

 

7.3) w sprawie pozbawienia ulicy Ślusarskiej w Bolesławcu kategorii drogi gminnej,

 

7.4) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2319D – ul. S Staszica
w Bolesławcu,

 

7.5) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

 

7.6) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/178/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,

 

7.7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

 

7.8) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

 

8. Sprawy organizacyjne:

 

8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 

9.  Zamknięcie sesji.