c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_08_55_sesja_rm_sesja_rm-141.jpg

30 sierpnia 2023 r. odbyła się LV sesja Rady Miasta Bolesławiec. Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu.

Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego Nr 9 w Bolesławcu wraz z udziałem wynoszącym 5/100 części we wspólnych częściach budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu Nr 364 o pow. 0.0181 ha. Przedmiotem zamiany ze strony Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Polnej Nr 3a w Bolesławcu (KW nr JG1B/00056614/4) wraz z udziałem wynoszącym 270/10000 części we wspólnych częściach budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu Nr 452/5 o pow. 0.0520 ha. Kolejna uchwała dotyczyła pozbawienia części ulicy Sierpnia 80 kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Rada podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia ulicy Ślusarskiej w Bolesławcu kategorii drogi gminnej. Po pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej, droga ta zostanie zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców radni wskazali wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2319D - ul. S. Staszica.

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec związane jest z dostosowaniem sieci publicznych przedszkoli wraz z dodatkowymi lokalizacjami w Gminie Miejskiej Bolesławiec do zmian, jakie wprowadzone zostały w strukturach przedszkoli podjętymi przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałami. Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec przedstawia się następująco:

 

1.Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II 50 d z oddziałami przedszkolnymi w obiekcie przy ul. Jana Pawła II 38c

 

2. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 17 z oddziałami przedszkolnymi w obiekcie przy ul. Mikołaja Brody 12

 

3. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu przy ul. Narcyzów 22 z oddziałami przedszkolnymi w obiekcie przy ul. Dolne Młyny 42a

 

4. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu przy ul. Sądowej 9

 

5. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu przy ul. Zygmunta Augusta 16B

 

6. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu przy ul. Piotra i Pawła 2

 

7. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu przy ul. Górne Młyny 5.

 

 

 

Rada uchwaliła zmianę uchwały Nr XIV/178/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Zmiana na celu dostosowania statutu do obowiązującego prawa. Radni uchwali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w budżecie miasta na 2023 r. Po zmianach plan dochodów w budżecie miasta Bolesławca wynosi 295 222 833,47 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 314 347 900,96 zł. Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.