c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_09_sesja_zmiany_bud_sesja_rm-135.jpg

Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegają zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 475 933,53 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 295 222 833,47 zł, w tym dochodów bieżących 228 471 157,90 zł, a dochodów majątkowych 66 751 675,57 zł. 5.

Plan wydatków po zmianach wynosi 314 347 900,96 zł, w tym wydatków bieżących 219 887 933,56 zł, a wydatków majątkowych 94 459 967,40 zł.

 

Główne zmiany wynikają z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6 161 413 zł na podstawie pisma Ministra Finansów. Głównie zmiany dotyczą m.in. zadań:

 

- w związku z uzyskaniem dofinansowania dla zadania pn. „Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029;

 

-  utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego;

 

- „Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II". Zadanie dotyczy ułożenia nowej nawierzchni jezdni o długości 96 m i szerokości 6,20 m wraz z miejscami postojowymi w trybie "zaprojektuj i wybuduj";

 

- zakup materiałów w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu świetlicy środowiskowej przy ul. Kościuszki w Bolesławcu;

 

-  „Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu;

 

- 1 000 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej: utworzenie pracowni angiografu (prace budowlane, zakup wyposażenia i sprzętu) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

 

- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego ul. Konradowskiej (pętla autobusowa);

 

- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia podwórek w Bolesławcu. Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia podwórek: Karola Miarki 21 -21a - 21b, Adama Mickiewicza, Ignacego Daszyńskiego i 1 Maja 5-10;

 

- „Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika". W ramach zadania przeprowadzona zostanie rozbiórka obiektu oraz budowa pomostu na istniejącej konstrukcji słupowej wraz z wykonaniem oświetlenia pomostu i stawu;

 

- wykonanie nowego daszku zewnętrznego (zabezpieczającego) nad wejściem do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy, na zakup serwera oraz migracji danych z systemu Aleph do nowego systemu ALMA oraz na konserwację i zabezpieczenie elewacji budynku, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejść oraz dokonania przeglądu i czyszczenia rynien;

 

- „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" - wykonanie robót dodatkowych m. in. malowanie stolarki drzwiowej, listew przypodłogowych i kafelek naściennych oraz wymianę kafli podłogowych;

 

- „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu” - aktualizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki;

 

-  remont oraz wyposażenie siłowni na Termach w Bolesławcu, zadanie „Udrożnienie i przedłużenie ścieżki wzdłuż rzeki Bóbr",  zakupy inwestycyjne tj. areator do napowietrzania wody na Leśnym Potoku, przyczepa z wywrotem, odkurzacz basenowy, robot koszący;

 

-  zakup usług remontowych na naprawę zjeżdżalni, zakup sprzętu koszącego, dmuchawy, linii basenowych, wymiana silikonów oraz na usługę informatyczną i prawną w Bolesławieckim Parku Wodnym Orka w Bolesławcu;

 

 - „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki". Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staroszkolnej (od ul. B. Chrobrego do ul. Gałczyńskiego) oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj odcinków ul. Bielska, ul. Garncarska i ul. Podgórna oraz zakup 100 szt. stojaków na rowery, które zostaną zamontowane przy instytucjach na terenie miasta.

 

Zmiany dotyczą również przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 616,64 zł, z tego m.in.:

 

- zadanie „Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)",

 

- „Budowa drogi ul. Kresów II RP w Bolesławcu" , „Budowa ulicy gminnej Sokola” w formule „zaprojektuj i wybuduj", „Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków” w formule "zaprojektuj i wybuduj„,

 

- w związku z wnioskiem ROD Alstromeria remont sieci wodociągowej.