c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_09_senior_IMG_3679.jpg13 września 2023 r. w sali konferencyjnej BOK-MCC nastąpiło rozpoczęcie projektu  „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”. Projekt uzyskał dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Celem Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku jest podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymiana dobrych praktyk między radami, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczaniu.

Projekt  „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora” otworzyła prelekcja  Zdzisława Abramowicza „Dolny Śląsk – piękno i historia w zasięgu ręki”. W harmonogramie działań projektu znalazły się również zajęcia taneczno- ruchowe, zajęcia ceramiczne, zwiedzanie Bolesławca z przewodnikiem, rajd rowerowy oraz konkurencje sportowe. 10.10.2023 r. nastąpi podsumowanie projektu „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”.