c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_11_smogowe_pluca_inauguracja_smog_pluca-237.jpg

W listopadzie mobilna makieta ludzkich płuc stanęła w Bolesławcu przy ul. Elizy Orzeszkowej nr 3 na terenie parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Przez najbliższe dni będzie badać jakość powietrza, którym oddychamy. Akcja, jak co roku, odbywa się w ramach kampanii „Czyste Zasady”. Jej celem jest pokazanie jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasz organizm, a współorganizują ją Dolnośląski Alarm Smogowy we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego.  - Samorząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje szereg działań, które w efekcie poprawiają jakość powietrza w regionie. To wykorzystanie środków unijnych na termomodernizacje budynków mieszkalnych, zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskich czy zakup nowoczesnych, ekologicznych pociągów elektrycznych. Naszym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczeń powietrza w całym województwie, co pozytywnie wpłynie na jakość życia i zdrowie mieszkańców – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

 

Dwumetrowa, podróżująca po Dolnym Śląsku makieta, to specjalny model ludzkich płuc. Wykonano ją z przepuszczalnego materiału, który poprzez filtrowanie powietrza imituje oddech człowieka. Dzięki eksperymentowi możliwe jest zaobserwowanie realnego poziomu zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. - Jest to wiedza powszechna, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest „niska emisja” , czyli spaliny pochodzące z przestarzałych kotłów i pieców w gospodarstwach domowych oraz spalanie złej jakości węgla, a nawet spalanie śmieci, w tym tworzyw sztucznych. Dotyczy to również mieszkańców tzw. zamożnych dzielnic domków jednorodzinnych, którzy nierzadko oddychają dużo gorszym powietrzem niż mieszkańcy bloków wielorodzinnym, które są ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą. Wszyscy mamy świadomość, że długotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza przyczynia się do wielu chorób. Jest już udowodnione, że np. noworodki rodzą się ze zmniejszoną masą, a dorośli częściej zapadają na choroby płuc oraz nowotwory. Jednak na jakość powietrza możemy mieć wpływ i je poprawić, ponieważ  ogromne znaczenie ma m.in. to, czym palimy i czym palą w piecach sąsiedzi. Jestem przekonany, że akcja „smogowych płuc”, w Bolesławcu już po raz drugi, jeszcze bardziej uwrażliwi nas na problem jakości powietrza, którym oddychamy, oddychają nasze dzieci i nasi bliscy – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

 

14 listopada w inauguracji mobilnych płuc miasta, której celem jest uwrażliwienie na problem jakości powietrza i skuteczna walka o czyste powietrze,  uczestniczyli również najmłodsi bolesławianie - przedszkolaki i uczniowie z transparentami i hasłami o tematyce ekologicznej. - Nie bez powodu inauguracja mobilnych płuc zaczyna się w tym roku nie centrum miejscowości na rynku, ale na z pozoru zielonym osiedlu. W wielu miejscach w naszych kraju bywa tak, że w pięknych domach pali się w niepiękny sposób - zauważa Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. 

 

Warto przypomnieć, że miasto Bolesławiec zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie. W tym celu Urząd Miasta Bolesławiec przygotował „DEKLARACJĘ CHĘCI PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” dla mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Złożenie deklaracji pozwoli na oszacowanie liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem. Dzięki ustaleniu liczby chętnych osób, gmina miejska Bolesławiec będzie mogła przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu (własność, spółdzielcze własnościowe prawo, najem lokalu z zasobu gminnego) oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

 

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Po wykonaniu tego zadania dopuszczalne jest również sfinansowanie zakupu wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

 

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Ponadto umożliwi dokonanie zakupu oraz montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi bądź bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

 

Deklaracja chęci udziału służy badaniu poziomu zainteresowania programem i nie jest formalnym zgłoszeniem się do projektu. Po otrzymaniu gwarancji dofinansowania Miasto Bolesławiec planuje uruchomić nabór wniosków o dotację dla mieszkańców.

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy o wypełnienie deklaracji, a następnie złożenie jej w terminie do dnia 15 grudnia bieżącego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. Więcej https://miasto.xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php/aktualnosci/5092-ruszy%C5%82y-przygotowania-do-programu-ciep%C5%82e-mieszkanie