c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_11_budzet.jpg

14 listopada prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisał projekt budżetu miasta na 2024 r. Analizując budżet należy wziąć pod uwagę uchwały okołobudżetowe, które wyznaczają stronę dochodów wpływających do miasta. Określają one, w jakiej wysokości będziemy płacić podatki i opłaty lokalne.

 

 

 

 

Warto zwrócić uwagę na stawki podatku na 2024 rok od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, które pozostawiono na poziomie z ubiegłego roku, tj. 2023 r.

 

Dla budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe ustalono stawki niższe o 5 % od wskazanych przez Ministra Finansów.

 

Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za parkowanie również nie zostały podwyższone. Utrzymano bezpłatne usługi komunikacji miejskiej.

 

W projekcie budżetu Bolesławca na 2024 r. planowane dochody wynoszą 325 594 278,76 zł, w tym: dochody bieżących 231 148 743 zł, dochodów majątkowych 94 445 535,76 zł. Kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 342 988 051,25 zł, w tym: wydatków bieżących 226 672 355,04 zł, wydatków majątkowych 116 315 696,21 zł.

 

Prezydent Bolesławca wskazuje na bardzo niski współczynnik zadłużenia, czyli bezpieczne zadłużenie miasta. - Zadłużenie ulega zmniejszeniu. Nie zaciągamy nowych zobowiązań – podkreśla P. Roman. Zadłużenie na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie 31 588 496,15 zł, co stanowi 9,7 % dochodów ogółem.

 

- Zaplanowane wydatki na inwestycje są rekordowe, wynoszą ponad   116 mln zł, co stanowi niemal 34 % wydatków. Znaczna część nakładów na inwestycje finansowana jest ze źródeł zewnętrznych. Planowane inwestycje mają na celu podniesienie standardów życia w Bolesławcu, zrównoważony rozwój, pozwalający na aktywne włączenie w życie miasta wszystkich grup społecznych w różnych częściach miasta oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego. Wszystko razem składa się na wielowymiarową konkurencyjność Bolesławca, szeroko pojętą innowacyjność i postęp technologiczny oraz milowe kroki w rozwoju miasta  – informuje prezydent Piotr Roman. Wśród głównych zadań na 2024 rok zaplanowano 33 inwestycje.