c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_12_kraina_przyrody_P1050683.JPG

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 w Bolesławcu realizuje  nowy projekt pt. „Przedszkolne podróże do Krainy Przyrody” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu w Świeradowie Zdroju, były to warsztaty metodyczne dla całej kadry przedszkola nr 5 w Bolesławcu oraz dla kadry z zaprzyjaźnionego przedszkola z Jablonne  v Podjestedi w Czechach. Na warsztatach polskie i czeskie nauczycielki mogły zdobyć nowe umiejętności organizowania ciekawych zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem zajęć plastycznych, muzycznych i ruchowych w pracy z dziećmi oraz przybliżających dzieciom środowisko przyrodnicze podczas zajęć w plenerze. W październiku, w Jablonne v Podjestedi w Czechach,  odbyło się kolejne spotkanie – było to spotkanie dzieci i nauczycieli pt. „Wszyscy wraz chrońmy las”.  W ramach tego spotkania wspólnie przeprowadzono zajęcia w terenie – wycieczka do lasu, wokół stawu Markvart i Zamku Lamberk. Dzieci wykonały makiety lasu i ozdobiły „Eko – cudaki”.  Koordynatorem projektu jest Lucyna Kopeć z MPP nr 5.