c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpg

Ogłoszenie dla sprzedających napoje alkoholowe
Urząd Miasta w Bolesławcu przypomina, że z dniem 31 stycznia 2017 roku mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych osiągniętej w roku 2016.
Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty, na podstawie których dokonano wyliczenia wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Z dniem 31 stycznia 2017 roku mija również termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41
Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

Podstawa prawna: art.111 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487/.

Informację w sprawie wysokości opłaty można uzyskać w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Obywatelskich Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój 702, tel. 075 645 64 90, kom. 784 069 110