c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_01_zima-142.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja o realizacji programu na okres ferii zimowych przygotowanego przez MOSIR, BOK-MCC, MBP, MC, KPS-R „ORKA” dla dzieci i młodzieży
w szczególności z rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
3. Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przygotowania do ferii zimowych – MOSiR, BOK-MCC, MC, MBP.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
4. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na promocję Miasta Bolesławiec w 2017 r.
w dziedzinach nauki, kultury, sportu, działalności społecznej i innych.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Ocena stanu technicznego lokali socjalnych.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za IV kwartał 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
4. Ocena sytuacji komunikacyjnej i drogowej na terenie miasta.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Współpraca z powiatem bolesławieckim w zakresie realizacji zadań na rzecz miasta.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.