c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_03_zec_teremetria_teremetria-130.JPG

28 lutego 2017 r. w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu nastąpiła prezentacja systemu zdalnego sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych –  tzw. systemu telemetrii. Zakład Energetyki Cieplnej zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej, położonej przy ul. Gałczyńskiego, o mocy zainstalowanej 47,40 MW, opalanej miałem węgla kamiennego.

 

 

- W każdym systemie ciepłowniczym znajdują się punkty newralgiczne, które determinują parametry pracy systemu. Istnieje techniczna możliwość stałego elektronicznego nadzoru nad pracą węzłów i sieci. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na bieżącą kontrolę  pracy węzłów i sieci, co w połączeniu z analizą danych historycznych z systemu, umożliwia dobranie jego optymalnych parametrów pracy – informuje prezes ZEC Rafał Koronkiewicz.

W 2016 roku  objęto  monitoringiem 100 węzłów cieplnych. W tym roku zaplanowano w bolesławieckim Zakładzie Energetyki Cieplnej  objęcie monitoringiem pozostałych węzłów cieplnych. Spółka eksploatuje 252 węzły cieplne oraz  35 km sieci ciepłowniczych, z czego 74% stanowią sieci preizolowane. ZEC zaopatruje w ciepło około 38% mieszkańców Bolesławca.

- Monitoring umożliwia analizę potrzeb  odbiorców i dopasowanie produkcji do zapotrzebowania na ciepło. Realizacja funkcji alarmów awarii na sieci i w węzłach pozwoli znacznie ograniczyć straty przesyłowe. Dodatkowo  zgromadzone  dane  umożliwiają podjęcie decyzji inwestycyjnych służących do dalszej optymalizacji systemu. Zdalny odczyt wskazań ciepłomierzy zintegrowany z programem fakturującym przyczyni się też do sprawniejszej obsługi naszych odbiorców. System daje również możliwość natychmiastowego reagowania w razie wystąpienia zakłóceń w pracy węzłów – podkreśla prezes R. Koronkiewicz.
W tym roku ZEC obchodzi swoje 45-lecie. Od 1998 roku właścicielem 100 proc. udziałów spółki jest Gmina Miejska Bolesławiec. – Na przestrzeni lat ZEC przeszedł szereg modernizacji. Spółka przeprowadziła modernizację kotłów, zlikwidowała starą kotłownię, nastąpiły przyłączenia nowych odbiorców, w tym dużych, np. jednostki wojskowej  – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.  W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń zakład zainwestował m.in. w modernizację instalacji odpylania spalin z kotłów Ciepłowni Centralnej oraz modernizację i rozbudowa systemu ciepłowniczego.
Warto przypomnieć, że przyłączenie nowych odbiorców w Rynku i jego najbliższej okolicy jest jednym z kluczowych zadań Zakładu Energetyki Cieplnej  w Bolesławcu. W wyniku likwidacji domowych pieców grzewczych, węglowych ograniczona zostanie strefa tzw. „niskiej emisji”. Zadanie to zostało uwzględnione w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec” oraz w Strategii Zakładu Energetyki Cieplnej na lata 2015-2020. W 2016 roku powstała koncepcja  uciepłownienia Rynku. Do października br. powstanie dokumentacja. Rozpoczęcie budowy sieci rozdzielczej wokół Rynku, rozpoczynając od strony ul. Magistrackiej, zaplanowano na 2018 rok. Pierwsze przyłączenia do miejskiej sieci  ciepłowniczej planowane są w 2019 r.