c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_03_25lecie_euroregionu_nysa_euro_nysa-134.JPG

W piątek, 3 marca 2017 r., w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbyła się jubileuszowa gala 25-lecia Euroregionu Nysa. Euroregion utworzony został w 1991 r. i obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Te trzy obszary wiąże ze sobą wiele wspólnych problemów i interesów wynikających m.in. z podobnych przemian systemowych oraz z wielowiekowej historii.  - 25 lat temu w pałacyku przy Bahnhoffstrasse w Zittau odbyło się inauguracyjne posiedzenie niemiecko-czesko-polskiego gremium tworzącego odtąd trójstronną Radę Euroregionu. Tak narodził się pierwszy na obszarze b. bloku komunistycznego euroregion. Jego pełna nazwa to Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – wspominają inicjatorzy Euroregionu.

 

„Euroregion Neisse-Nisa-Nysa” - to nazwa oficjalna. Wszystkie trzy strony dały sobie nawzajem prawo używania nazwy skróconej z imieniem rzeki granicznej tylko w języku własnym. Członkami Euroregionu są trzy stowarzyszenia oraz związki komunalne: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (po stronie polskiej), Euroregion Nisa regionálni komunálni sdruženi mĕst a obci severnich Čech (po stronie czeskiej), Kommunalgemeinschaft EUROREGION NEISSE e.V. (po stronie niemieckiej). Każdą stronę reprezentuje szef konwentu. Aktualnie Czechy reprezentuje hetman Libereckiego Kraju Martin Puta, Niemcy – starosta powiatu Görlitz Berndt Lange, Polskę – prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju regionu i współpracy transgranicznej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu  Andrzej Dera. Minister odczytał  również list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów uroczystości. Za wybitne zasługi w rozwijaniu transgranicznej współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej, za działalność na rzecz rozwoju regionu, za krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży odznaczeni zostali:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Henryk Sławiński,  Marian Stebelski
 Złotym Krzyżem Zasługi -  Paweł Domagała, Wojciech Kapałczyński, Piotr Roman,  Krzysztof Zieliński
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Elżbieta Lorenc-Mytnik
 Brązowym Krzyżem Zasługi - ksiądz Michał Gołąb, Janusz Grzeszczuk, Andrzej Jankowski, Dariusz Kłos, Tomasz Szewczyk, Przemysław Wiater, Małgorzata Wrotniewska, Magdalena Zawadzka.
- Udało się stworzyć wartość polegającą na współpracy ludzi dobrej woli. Jesteśmy pierwszym euroregionem w Europie środkowo- wschodniej. Kontynuujemy pracę poprzednich prezydentów i konwentów. Za nami ogromna liczba wspólnych projektów, tysiące ludzi zaangażowanych w ich realizację – podkreślił Piotr Roman, prezydent Bolesławca i szef strony polskiej Euroregionu. Uroczystość z okazji jubileuszu był doskonałą okazją do złożenia podziękowań osobom zaangażowanym  w działalności na rzecz rozwoju euroregionu, wręczenia  pamiątkowych medali oraz podzielenia się wspomnieniami.  W gali m.in. udział wzięli: wojewoda Paweł Hreniak, marszałek Cezary Przybylski, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, współpracujących organizacji, instytucji, stowarzyszeń oraz delegacje z innych euroregionów.   
Uroczystość uświetnił koncert 25-lecia Euroregionu Nysa. Wystąpili: orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej, Michalina Brudnowska - śpiew (Polska), Ivo Kahánek - fortepian (Czechy), Maciej Gałęski - fortepian (Polska), Chór dziecięcy „Złote Nutki” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze (Polska), Chór dziecięcy z Teatru w Jabloncu nad Nisou (Czechy), Karkonoski Zespół Folkowy Szyszak (Polska). Orkiestrą dyrygował Szymon Makowski. Galę zakończył koncert fortepianowy g-moll Karkonoski w opracowaniu Romana Samostrokova.