c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACYJNE_KOMISJEok.pngPrzewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 

16 grudnia 2015 r. (środa)  o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

     2.1. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2016 r.

     2.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym przez Prezydent Miasta projekcie budżetu miasta na 2016 r.

     2.3. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2016 r.

     2.4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.

4. Sprawy bieżące i organizacyjne.

5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.