Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/info/2015/12/honorowi_obywatele/Image11.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/info/2015/12/honorowi_obywatele/Image11.jpg'

Image11.jpgRada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu oraz 23 Śląskiemu Pułkowi Artylerii w Bolesławcu. Tytuł Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” nadawany jest w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta Bolesławiec

Odsłuchaj artykuł

{youtube}aqbezOkCALQ{/youtube}

Wojskowa Komenda Uzupełnieńto jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych na podlegającym pod nią terenie. Żołnierze oraz członkowie korpusu służby cywilnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu z honorem i zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP, co kształtuje wizerunek wojska, także wśród lokalnego społeczeństwa. Współpraca z władzami miasta Bolesławiec, to także współdziałanie w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu jest koordynatorem działań w zakresie reagowania kryzysowego. Zaangażowanie żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej przekłada się na wymierne korzyści dla społeczności regionu.  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu ma swoje zasługi na rzecz zaspokajania potrzeb miasta i społeczności lokalnej. Stanowią ją, m.in. oferty pracy w szeregach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w różnych korpusach osobowych. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” nadany Wojskowej Komendzie Uzupełnień odebrał mjr Kazimierz Poturalski.

 

23 Śląski Pułk Artylerii(do 31 grudnia 2011 r. 23 Śląska Brygada Artylerii) stacjonuje w Bolesławcu od 1998 r., kultywując tradycje jednostek wojskowych stacjonujących w Bolesławcu. Na przestrzeni 17 lat funkcjonowania na ziemi bolesławieckiej, Pułk zapisał się w historii miasta w różnych dziedzinach. Działając na rzecz kształtowania właściwych postaw patriotycznych wśród mieszkańców miasta, w szczególności młodzieży, corocznie Pułk jest współorganizatorem wielu uroczystości patriotycznych i religijno-patriotycznych. m.in. Święta Flagi RP i Święta Konstytucji 3-go Maja, które przy współudziale władz administracyjnych i mieszkańców miasta, co roku odbywają się na bolesławieckim Rynku. Artylerzyści biorą udział także w innych uroczystościach ważnych dla społeczności bolesławieckiej. Jedną z nich było ustanowienie św. Marii de Matias patronką Bolesławca. Umacnianie postaw patriotycznych i więzi łączących Pułk z mieszkańcami miasta miało również miejsce przy okazji organizowanych na terenie miasta wielu uroczystości wojskowych (przysięgi wojskowe, święta jednostki) z udziałem niekiedy najwyższych władz państwowych i wojskowych, które gromadziły rzesze mieszkańców. Pułk ma również niemały wkład w promocję Bolesławca w kraju i za granicą. Od 2008 r. flaga Bolesławca powiewała nad głowami żołnierzy podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych w bazach wojskowych w Afganistanie, Syrii i Kosowie. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej i za zgodą Rady Miasta Bolesławiec, żołnierze Pułku z dumą noszą na mundurach odznakę pamiątkową Pułku oraz odznakę rozpoznawczą z wpisanym w centralnej części herbem Bolesławca. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” nadany 23 Śląskiemu  Pułkowi Artylerii odebrał ppłk Jarosław Radzimierski.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” odebrali”: Dorota Pińczuk i Stanisław Szypulski.

Pani Dorota Pińczuk była radną Rady Miasta Bolesławiec II i III kadencji.  W Radzie Miasta pełniła funkcję  Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W swej pracy samorządowca dała się poznać jako osoba krzewiąca idee edukacji kulturalnej. Była inicjatorem  wielu wydarzeń  muzycznych.

Pan Stanisław Szypulski był radnym Rady Miasta Bolesławiec I, III oraz  IV kadencji.  W I kadencji Rady Miasta pracował w komisjach Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,  Zdrowia i Opieki Społecznej oraz komisji Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Członka Zarządu Miasta. Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu, zaangażowany w wiele inicjatyw propagujących rozwój sportu w Bolesławcu.

{gallery}info/2015/12/honorowi_obywatele{/gallery}