c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2021_08_plakat_napoleonn-_ostateczna_wersja.jpg

Partnerzy projektu „Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego” Gmina Miejska Bolesławiec i Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund zapraszają na wystawę plenerową poświęconą dziedzictwu kulturowo-historycznemu epoki napoleońskiej na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_wystawa_napoleon_napoleon-110.jpg

Na bolesławieckim Rynku prezentowana jest wystawa poświęcona dziedzictwu kulturowo-historycznemu epoki napoleońskiej na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.

Do pobrania i wydruku

Plansza  /  MEMO_CARDS

230 MB                 300 MB

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Partnerem projektu jest Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund z siedzibą w Görlitz.

I. Okres realizacji:

- planowane rozpoczęcie realizacji: 1.02.2021 r.

- planowane zakończenie realizacji: 31.10.2021 r.

II.Informacje o dofinansowaniu:

- łączne wydatki: 22.718,10 EUR

- wartość dofinansowania z EFRR: 19.310,38 EUR