Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej.  Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawę LED a systemem sterowania odbywać  się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City takich, jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30.06.2021 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów.

Całkowita wartość projektu: 37 045 554,32 zł, w tym Miasto Bolesławiec 11 726 513,10 zł. Dofinansowanie z UE (74,99%): nie więcej niż 26 833 652,58 zł, w tym miasto Bolesławiec 8 793 712,17 zł. Termin realizacji projektu: 2021 – 2023.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszyć ma zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ale także obniży koszty związane z oświetleniem gminy. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się także estetyka miasta.

 

STAN REALIZACJI MOŻNA ZOBACZYĆ: TUTAJ

 ue-ikonydol.jpg