Gmina Miejska Bolesławiec uczestniczy w przedsięwzięciu grantowym którego częścią jest projekt „Dostępny samorząd – granty”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych, świadczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zdania w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej w postaci:

·           wyposażenia stanowisk obsługi interesantów w pętle indukcyjne,

·           zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi,

·           zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,

·           tabletu – urządzenia przenośnego z dostępem do tłumacza języka migowego,

·           tablic informacyjno-nawigacyjnych,

·           oznaczeń za pomocą piktogramów.