IMG 20211008 124922Kwitnąca łąka jako nowo zrewitalizowany obszar przyrodniczy zostanie założona na terenie zabudowanym miasta Hrádek nad Nisou, a konkretnie w dzielnicy Donín. Na terenach nr 129 i 130 na powierzchni 7600 m2 zostanie założona łąka. To dla wyobraźni powierzchnia wielkości półtora boiska piłkarskiego.

Na czym polega takie nowe założenie łąki? Powierzchnia zostanie najpierw zaorana na głębokość 30 cm, a następnie wyrównana. Podczas tej obróbki kamienie i prawdopodobnie niektóre odpady zostaną „wyciągnięte” na powierzchnię. W związku z tym grunt zostanie następnie oczyszczony. Następnie przyszła łąka będzie dwukrotnie włoczona, więc powierzchnia powinna być wyrównana i gotowa do siewu. Nastąpi to w okresie 15.4.-15.5., bezpośrednio po zasiewie teren będzie jeszcze wałowany.

Wysiana zostanie bogata gatunkowo mieszanka łącznie 59 gatunków roślin, z czego 70% to trawa, 25% ziele i 5% koniczyna. Dawkę wysiewu zaprojektowano w ilości 4-5 g/m2, więc w sumie potrzebne będzie około 34 kg nasion.

Przy tworzeniu łąki miejsce parkingowe zostanie tymczasowo wydzielone i zachowane. Jednocześnie prace przygotowawcze omijają obszary z dojrzałymi drzewami.

Wybrana lokalizacja znajduje się w zasięgu dwóch ważnych transgranicznych tras rowerowych, którymi są Nowy Szlak Grzbietowy i trasa rowerowa Odra-Nisa.

 

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849