foto 7Łąka została założona w marcu 2022 roku. Na podstawie dokumentacji projektowej i po głębokich konsultacjach z ekspertami w dziedzinie rolnictwa, prace przebiegały w następujący sposób, w duchu głównej zasady projektu bez zabiegów i pielęgnacji chemicznych.

Najpierw ziemię mulczowano, czyli zlikwidowano stare rośliny z poprzedniego roku i pozostawiono ich na miejscu. W dalszej kolejności następuje tzw. talerzowanie czyli orka płytsza do ok. 15 cm. Głębokość ta okazała się optymalna ze względu na ilość kamieni w podłożu. Następnie przeprowadzono strzyżenie i włóczenie, które zrównało cały teren, a następnie wysiano specjalnie wymieszaną mieszankę roślin łąkowych z reprezentacją traw i ziół typowych dla danego siedliska.

Ten naturalny proces zakładania kwietnej łąki niesie ze sobą pewne ryzyko mniej efektywnego wzrastania i przetrwania roślin docelowych i odwrotnie, możliwość większego rozwoju niepożądanych roślin, takich jak oset na tym stanowisku. Dlatego proces późniejszego naturalnego rozwoju łąki powinien być ściśle monitorowany i w razie potrzeby ingerowany drobnymi środkami, takimi jak mechaniczne ręczne usuwanie niechcianych roślin.