foto č.8Są to łąki, które znajdują się na terenach zalewowych dolin wokół nizinnych cieków wodnych. Charakteryzują się wahaniami reżimu wodnego, kiedy najczęściej wiosną, ale także przez cały rok przy większych opadach, są okresowo zalewane lub co najmniej mocno podlewane. Podczas powodzi osadzają się na nich osady mułu. Wręcz przeciwnie, gdy poziom wód gruntowych spada, zwykle latem, przejściowo wysychają. Są bardzo żyzne, dlatego rosną tu rośliny wytwarzające duże ilości biomasy, zarówno trawy, jak i różnego rodzaju zioła. Przy koszeniu tych łąk nie są wyjątkiem 3 koszenia w sezonie.

Łąki te są ważne z punktu widzenia równoważenia reżimu wodnego w krajobrazie, gdzie mogą łagodzić fale powodziowe poniżej cieku z ich różnymi obszarami i odwrotnie, stopniowo poprawiać przepływy w porze suchej o ilość woda zatrzymana w profilu glebowym. Ponadto bujna roślinność tych obszarów chłodzi otoczenie, odparowując wodę w upalne dni. Dlatego tego typu łąki są odnawiane w ostatnich latach w dużych miastach, takich jak Drezno czy Berlin.