foto 9Kwiecista łąka w Donínie została założona w marcu i na początku kwietnia 2022 roku. Już po dwóch miesiącach roślinność łąkowa ma około pół metra wysokości, jest pięknie połączona i gęsta i zaczyna kwitnąć w różnych kolorach. Dominują tu rośliny takie jak babka lancetowata, koniczyna, tacznik pospolity, kokorycze, wyka i z traw, np. kostrzewa czy kupkówka.

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykułu z łąki w Donínie, nie stosuje się tu żadnych środków chemicznych, więc kontrola i eliminacja niechcianych gatunków chwastów jest bardziej pracochłonna. Są to głównie ostrożeń polny, ale także pokrzywy czy jaskry. Rośliny należy wyrywać ręcznie lub wykopać, nawet z korzeniami. Przed siewem tych gatunków zostanie wykonane pierwsze koszenie, aby zapobiec ich dalszemu rozprzestrzenianiu się. Koszenie to będzie specyficzne w porównaniu z konwencjonalnym koszeniem dziobowym. Ważne, aby zrobić to kosiarką listwową (tzn. nie kosą z głowicą obrotową), a roślinność zostanie przycięta na wysokości 15-20 centymetrów nad ziemią. Koszenie planowane jest na drugą połowę czerwca.

Zgodnie z założeniami te gatunki chwastów na łące powinny się stopniowo zmniejszać przy odpowiednim gospodarowaniu, a więc zwłaszcza przy odpowiednim czasie koszenia.

Łąki na obrzeżach terenu, na którym nie wysiewano nowej mieszanki nasion, zostały już wykoszone w standardowy sposób.