foto15.pngNowo założoną kwitnącą łąkę przy ulicy Rynoltickiej w Hrádku nad Nisou po raz drugi skoszono 17 sierpnia 2022. Podobnie, jak podczas pierwszego koszenia, zastosowano ponownie kosiarkę listewkową nastawioną na wysokość koszenia 15-20 cm nad terenem, ze względu na mniejsze i słabsze konkurencyjne gatunki roślin. Skoszoną trawę odwieziono do kompostowni.

Przed drugim koszeniem porost był wysoki 22-40 cm, ale niektóre rośliny dosięgały aż do wysokości metra. Chodziło przede wszystkim o tzw. rośliny ruderalne lub inaczej chwasty, takie jak pokrzywa, wrotycz pospolity lub szczaw kędzierzawy. Cały porost był stosunkowo kompaktowy i połączony, pomimo tego, że widoczne były znaki letniej suszy. W odróżnieniu od okolicznych regularnie na krótko koszonych przestrzeni, nie występowały tu miejsca  spalone, co potwierdza odporność na suszę w przypadku urozmaiconej gatunkowo łąki.  

Wśród roślin przeważała babka i koniczyny, oprócz nich można tu było tu spotkać złocień,    chaber, rumian barwierski, kminek korzenny, wykę, wilczy mak, tasznik pospolity lub na przykład krwiściąg lekarski. Z traw przeważały kostrzewy i kupkówki.

Oprócz wymienionych powyżej pojawiały się tu też wspominane ruderalne, nie żądane gatunki, włącznie dzikiego chrzanu.