foto16.pngNa łąkach występuje też cały szereg zwierzątek, niektóre z nich poszukują tu tylko pożywienia, jak na przykład wielcy roślinożercy – w naszych warunkach różne gatunki zwierząt racicznych (jeleń, sarna, daniel i inne). Dla niektórych łąka jest owszem biotopem na całe życie. Najwięcej takich gatunków znajdziemy wśród owadów. I często są to bardzo komplikowane relacje. Na przykład gąsienice niektórych motyli żerują na jednym gatunku roślin! Również wśród innych grup owadów są wyłącznie gatunki łąkowe – niektóre owady, pluskwiaki, konik polny lub szarańcza, których gdzie indziej nie spotkamy.

Na łąkach żyją również kręgowce. Niektóre gatunki płazów preferują środowisko łąkowe, acz w odróżnieniu od owadów nie są one z nimi wyłącznie związane. Należy do niech na przykład jaszczurka pospolita.

Na łąkach znajdziemy cały szereg ptaków. Z ptaków śpiewających jest to na przykład pliszka lub trznadel łąkowy, dalej bekas żyjący na podmokłych łąkach i należący do rodziny ptaków błotnych a również  chruściel polny, który pomimo swojej nazwy żyje na łąkach i pastwiskach i stał się jednym ze symboli ochrony przyrody w całej Unii Europejskiej, ponieważ dzięki niemu uregulowało się zagospodarowanie licznych gruntów na obszarach podgórskich.

Wśród gatunków łąkowych występują również ssaki. Typowym przedstawicielem jest suseł moręgowany, który żyje tylko na nisko rosnących przestrzeniach trawiastych, ponieważ widzi  zbliżających się drapieżników. W okolicznych krajach, gdzie są wysokie góry, występuje w  górnych granicach lasu świstak górski.