AdobeStock_208516883.jpeg

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849

 

Kwitnące łąki – trwają prace II etapu umowy

Trwa Etap II umowy na wykonanie usługi polegającej na założeniu i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu, dotyczącej zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Od 17 kwietnia 2023 r. trwają prace polegające na założeniu łąk – wysiewie nasion na terenach przeznaczonych na kwietne łąki. Tereny obejmują łączną powierzchnię 2,3 ha i są zakładane w następujących lokalizacjach: ul. Głowackiego – planty miejskie, bulwar nad Bobrem, teren przy ul. Murarskiej, al. Tysiąclecia, ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II.

 

Wykonawcą zadania jest firma Państwo Łąka Sp. z o.o.

Wartość umowy – 159 268,68 zł.

 cz_pl_eu.jpg

Strona internetowa projektu:

http://kvetoucilouky.cz/pl/category/aktualnosci/