Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Boleslawca i Bautzen - informacja na strone.jpg

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent Powiat Bolesławiecki ( www.powiatboleslawiecki.pl ) Partnerzy projektu: Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ) Gmina Miejska Bolesławiec

Zadania projektowe: Nowoczesne kształcenie zgodne z wymogami rynku pracy na transgranicznym obszarze W ramach zadania przewidziano konferencję dotyczącą transgranicznego rynku pracy, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do sal i pracowni zlokalizowanych w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Wyrównywanie poziomu i warunków kształcenia specjalnego na transgranicznym obszarze Polski i Saksonii W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcie związane z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych do nowej siedziby przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu. Budowa systemu kształcenia zgodnego z potrzebami transgranicznego rynku pracy W ramach zadania zaplanowano konferencję dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej planowanego do uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bolesławcu oraz wizyty studyjne w tego rodzaju placówkach w Niemczech i Polsce. Integracja kulturalna i sportowa młodzieży szkolnej transgranicznego obszaru Polski i Saksonii W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl spotkań sportowo kulturalnych dla dzieci i młodzieży. W zadanie zaangażowany jest każdy z Partnerów projektu. Spotkania odbywać się będą z Polsce i w Niemczech. Cel projektu: Podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie do warunków transgranicznego rynku pracy Okres realizacji: 01 sierpnia 2018 – 31 lipca 2020 Wartość realizowanego projektu: 1 739 002,22 EURO Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 916 946,90 EURO