W dniu 29.09.2020 r. już po raz kolejny spotkali się uczestnicy transgranicznych warsztatów w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”.

 

Cykl integracyjnych spotkań, w których wykorzystywane są różne, artystyczne aktywności, takie jak muzyka, teatr, ceramika i rzeźba.  Zajęcia odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu oraz w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

Uczestnicy warsztatów w MDK-u pracują nadal spektaklem finałowym w ramach spotkań teatralnych i wokalnych. Młodzież doskonaliła warsztat aktorski i wokalny, łamiąc przy tym bariery językowe.

 Na  zajęciach w BOK MCC  język sztuki przemawiał do uczestników podczas spotkań ceramicznych. Po raz kolejny uczestnicy mieli okazje żeby zmierzyć się z gliną. Materiał ten nie jest już obcy uczestnikom i z pod ich rąk wychodzą coraz to ciekawsze działa. Prace, które powstaną podczas warsztatów zostaną wystawione podczas finałowego wernisażu w Teatrze Starym, który będzie preludium do spektaklu młodych aktorów i wokalistów pracujących od początku międzynarodowych spotkań z nauczycielami Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu.

Założeniami prowadzonych warsztatów międzykulturowych było przede wszystkim -  inicjowanie kontaktów młodzieży polskiej i niemieckiej, nawiązanie przyjaźni, łamanie barier komunikacyjnych, poszerzenie wiadomości o kulturze narodów polskiego i niemieckiego. Zaproponowane zabawy, kalambury i wspólne wykonany Młodzieżowy naszyjnik przyjaźni” jeszcze bardziej zintegrował grupy z Polski i Niemiec

Projekt jest finansowany z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020.

Nr projektu: PLSN.03.01.00 – 02 - 0116/18