W dniu 16.10.2020 r.  już  szósty raz  spotkali się uczestnicy transgranicznych warsztatów w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”.

 

Cykl  spotkań, w których wykorzystywane są różne, artystyczne aktywności, takie jak muzyka, teatr, ceramika i rzeźba.  Zajęcia odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu oraz w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

Uczestnicy warsztatów w MDK-u pracują nadal spektaklem finałowym w ramach spotkań teatralnych i wokalnych. Młodzież doskonaliła warsztat aktorski i wokalny, łamiąc przy tym bariery językowe.

Na  zajęciach w BOK MCC  język sztuki przemawiał do uczestników podczas spotkań ceramicznych.
Po raz kolejny uczestnicy mieli okazje żeby zmierzyć się z gliną. Widać już wprawne ręce początkujących ceramików. Młodzież realizuje się już nie tylko w ozdabianiu biskwitów ale również samodzielnie tworzy gliniane rzeźby. Rodzą się zatem prawdziwe talenty, które swoje dzieła przedstawią na finałowej gali.

Warsztaty międzykulturowe przeniosły się w bolesławiecką miejską przestrzeń. Aby zacieśniać już powstałe znajomości warto poznać ważne miejsca miasta Bolesławiec. Młodzież w ramach gry terenowej odwiedziła:

„POMNIK 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

MURY OBRONNE

POMNIK KUTUZOWA

RYNEK BOLESAWIECKI

TERMY BOLESŁAWIECKIE

TEATR

MUZEUM CERAMIKI

W trakcie spaceru uczestnicy rozwiązywali rebusy i zadania matematyczne, układali puzzle, odnajdowali zaszyfrowane miejsca, kamienice i inne charakterystyczne dla miasta znaki (herby),   przedmioty, robili im zdjęcia. Szukano również  kapsuły z pojęciami związanymi z historią teatru.

Projekt jest finansowany z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020.

Nr projektu: PLSN.03.01.00 – 02 - 0116/18