W dniu 23.06.2021 r. tym razem w trybie zdalnym odbyły się spotkania i warsztaty w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”.

Taki tryb zajęć wymuszona została w związku z panującą pandemią Covid – 19.

 

W ramach projektu młodzież zarówno polska jak i niemiecka mogła zapoznać się z historią, kulturą i tradycjami poszczególnych powiatów i miast ( Bautzen i Bolesławca).

Natomiast spotkanie ceramiczne przybliżyło istotę i charakter  „Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego w Bolesławcu”.

 W tym w szczególności:

  • Zarys historyczny
  • Nazwa Pleneru
  • Komisarz Pleneru
  • Czas trwania Pleneru
  • Miejsce pracy uczestników Pleneru
  • Wydarzenia towarzyszące, organizowane w ramach Pleneru.
  • Organizator Pleneru.

W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi obiektami obu miast ich historią, tradycjami i wydarzeniami kulturalnymi.

Przeprowadzono również różne zabawy i Quizy które pozwalały utrwalić wiedzę zdobyta podczas zajęć

Projekt jest finansowany z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020.

Nr projektu: PLSN.03.01.00 – 02 - 0116/18