W dniu 13.10.2021 r.  już  kolejny raz  spotkali się uczestnicy transgranicznych warsztatów w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”.

 

Warsztaty międzykulturowe

Oparte zostały ty razem  o dźwięk, jako materię działania artystycznego będącego w pełni uniwersalnym i zrozumiałym bez względu na język. Podczas zajęć uczestnicy dotykali różnych form działalności artystycznej. Głównie muzyki, teatru i sztuk plastycznych. W ramach spotkania najważniejszą jest integracja a, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wiekowe, społeczne oraz kulturowe dzieci i młodzieży była jednym z podejmowanych działań. Ten cel osiągnięto poprzez  gry i zabawy oraz ćwiczenia. W trakcie tych ćwiczeń jako animator sugerował uczestnikom przestrzenie łączące i dzielące ich ze względów kulturowych. Na podstawie utworów muzycznych uczestnicy  wykonywali etiudy ruchowe mające przesłanie zrozumiałe dla osoby mówiącej innym językiem.  

Zajęcia odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu oraz w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

Na  zajęciach w BOK MCC  język sztuki przemawiał do uczestników podczas spotkań ceramicznych.
Już po raz kolejny uczestnicy mieli okazje żeby zmierzyć się z gliną. Kontynuowali rozpoczęte wcześniej prace .

Projekt jest finansowany z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020.

Nr projektu: PLSN.03.01.00 – 02 - 0116/18