IMG_6879.jpg

 

5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie nastąpiło wręczenie nagród w konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości, którego organizatorem było Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR).

 

W konkursie rywalizowały polsko-niemieckie projekty współpracy i przedsięwzięcia w zakresie istotnych przestrzennie powiązań. Spośród 35 projektów komisja konkursowa nagrodziła 5, wnoszących wyróżniający się wkład do "Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

- Wizja 2030".

Wśród nagrodzonych znalazł się projekt "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii / Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen". Miasto Bolesławiec jest jednym z dwunastu partnerów projektu, w ramach którego odbędą się działania z cyklu "Żywe śródmieście".

Miasto Bolesławiec koncentruje się na tradycji produkcji ceramiki w mieście, i dlatego realizuje pilotażowy projekt pn. "Miasto europejskich tradycji ceramicznych". Ma on na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie centrum miasta. Mieszkańcy i turyści wezmą udział w imprezach, podczas których odbywać się będą koncerty, gry miejskie, pokazy rzemiosła artystycznego, wystawa oraz jarmark produktów lokalnych. Jeszcze w czerwcu br., w ramach projektu, na płycie rynku posadowione zostaną ceramiczne instalacje w formie siedziska i szezlongu.