Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Partner wiodący: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (www.izs-goerlitz.ioer.de)

Partnerzy projektu:

 1. TU Dresden (IHI Zittau) https://tu-dresden.de/ihi-zittau
 2. Województwo Dolnośląskie umwd.pl
 3. Miasto Bautzen http://www.bautzen.de/
 4. Gmina Miejska Bolesławiec boleslawiec.eu
 5. Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH http://www.goerlitz.de
 6. Gmina Gryfów Śląski (gryfow.pl)
 7. Gmina Miejska Kamienna Góra http://www.kamiennagora.pl
 8. Gmina Lubawka http://www.lubawka.eu
 9. Gmina Lubomierz lubomierz.pl
 10. Miasto Reichenbach OL. http://www.reichenbach-ol.de/reichenbach/idx.asp
 11. Gmina Żary zary.pl
 12. Miasto Zittau https://www.zittau.de/

Celem projektu „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” jest ożywienie i wzmocnienie typowych centrów małych i średnich miast w obszarze wsparcia, a także zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego. Poszczególne miasta w obszarze wsparcia wykazują podobne potencjały i stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi ze strukturą miejską, rozwojem demograficznym i społeczno-ekonomicznym, potencjałem architektury zabytkowej i turystyki, ale także słabościami strukturalnymi i zagrożeniami dla kultury i jej zasobów. Wymiana doświadczeń oraz wspólne działania przyczynią się do wspólnego i lepszego sprostania wyzwaniom i wykorzystania potencjałów.

W miastach partnerskich odbędą się działania z cyklu „Żywe śródmieście”, które ożywią historyczne centra miast i skierują na nie nową uwagę. Wspólnymi elementami dla wszystkich partnerów projektu będą:

 1. wydarzenie na rynku (jarmark) podczas, którego oferowane będą m.in. produkty regionalne,
 2. wydarzenie kulturalne, które odbędzie się na zabytkowym rynku danego miasta lub w budynku znajdującym się na rynku,
 3. wystawa objazdowa, która pokaże wspólną historię miast w obszarze wsparcia i obecny potencjał dziedzictwa kulturowego dla (ponownej) rewitalizacji śródmieść,
 4. prezentacja działania pilotażowego każdego z miast partnerskich, które mają indywidualny charakter.

Gmina Miejska Bolesławiec koncentruje się na tradycji produkcji ceramiki w mieście, i dlatego będzie realizować pilotażowy projekt pn. „Miasto europejskich tradycji ceramicznych”. Ma on na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie centrum miasta. Mieszkańcy i turyści wezmą udział w imprezach, podczas których odbywać się będą koncerty, gry miejskie, pokazy rzemiosła artystycznego, wystawa oraz jarmark produktów lokalnych.

Planowane działania w ramach projektu pilotażowego:

 1. realizacja ceramicznych instalacji w formie siedziska i szezlongu oraz posadowienie ich na płycie rynku.,
 2. film promocyjny z poszczególnymi etapami procesu produkcji instalacji ceramicznych,
 3. animacje kulturalne towarzyszące uroczystej inauguracji instalacji ceramicznych.

Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem 1 032 905,68  euro

Suma wydatków kwalifikowalnych 1 032 405,68 €

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR 877 544,49 €

Wkład własny 154 861,19 €

Dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowalnych.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2018_11_rynek-113.JPG

Gmina Miejska Bolesławiec pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na realizację projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”. Do projektu przystąpiło 13 partnerów z terenu pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowo-badawczych.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2019_06_revital_IMG_6879.jpg

 

5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie nastąpiło wręczenie nagród w konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości, którego organizatorem było Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR).