rynek_maj-336.jpg

Od 1 lipca 2021 r. w Bolesławcu zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Nie zapłacą za postój pojazdów mieszkańcy strefy przy „swojej” ulicy lub bezpośrednio przyległej. W biurze Strefy Płatnego Parkowania wydawane są bezpłatnie identyfikatory postojowe mieszkańca strefy.

 

Dla pozostałych osób stawka opłaty wynosi 1 zł do pół godziny postoju, 3 zł za pierwszą godzinę postoju, itd. Są również przewidziane opłaty abonamentowe za postój.

31 maja rozpoczęło funkcjonowanie biuro Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, które znajduje się w Galerii City Center przy ul. Asnyka 1, na pierwszym piętrze. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Pod numerem telefonu 539 149 691 udzielane są wszelkie informacje dotyczące SPP, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie ulice obejmuje strefa płatnego parkowania niestrzeżonego?

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych na terenie miasta Bolesławiec obejmuje: 1) ul. Zgorzelecka (od ul. Władysława Łokietka do ul. Bolesława Prusa), 2) ul. Dolne Młyny (od ul. Wesołej do ul. Zgorzeleckiej), 3) ul. Grunwaldzka (cała), 4) ul. Targowa (cała), 5) ul. Górne Młyny (od ul. Władysława Łokietka do ul. Małej), 6) ul. Mała (cała), 7) ul. Piaskowa (cała), 8) ul. Bolesława Kubika (cała), 9) ul. Obrońców Helu (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 10) ul. Armii Krajowej (cała), 11) ul. Szkolna (cała), 12) Aleja Partyzantów (cała), 13) ul. Magistracka (cała), 14) Plac Zamkowy (cała), 15) ul. 1 Maja (cała), 16) ul. Karpecka (cała), 17) ul. Braci Śniadeckich (cała), 18) ul. Kutuzowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 19) ul. Teatralna (cała), 20) ul. Sądowa (cała), 21) ul. Adama Mickiewicza (cała), 22) ul. Ignacego Daszyńskiego (cała), 23) ul. Ogrodowa, 24) ul. Plac Wolności (cała), 25) ul. Komuny Paryskiej (cała), 26) ul. Wąska (cała), 27) ul. Bankowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 28) ul. Mikołaja Brody (cała), 29) ul. Marcina Opitza (cała), 30) ul. Michała Drzymały (cała), 31) ul. Józefa Wybickiego (cała), 32) ul. Karola Miarki (cała), 33) ul. Fryderyka Chopina (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 34) ul. Zacisze (cała), 35) ul. Kościelna (cała), 36) ul. Bartosza Głowackiego (cała), 37) ul. Sierpnia ’80 (cała), 38) Plac Piłsudskiego (cały), 39) ul. Ignacego Łukasiewicza (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 40) ul. Adama Asnyka (cała), 41) ul. Polna (od ul. Adama Asnyka do ul. Bolesława Chrobrego), 42) ul. Juliusza Słowackiego (cała), 43) ul. Kaszubska (cała), 44) ul. Żwirki i Wigury (cała), 45) ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów (cała), 46) ul. Dzieci Wrześni (cała), 47) ul. Górników (cała), 48) ul. Piotra i Pawła (cała), 49) ul. Królowej Jadwigi (cała), 50) ul. Fabryczna (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 51) ul. Parkowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 52) ul. Bielska (cała), 53) ul. Cicha (cała, wraz z przylegającym parkingiem), 54) ul. Tadka Jasińskiego (cała), 55) ul. Spółdzielcza (od ul. Tadka Jasińskiego wraz z przylegającym parkingiem), 56) ul. Zygmunta Augusta.

Jakie będą stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych?

Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, od poniedziałku do piątku, oprócz świąt:

1) do pół godziny postoju - 1 zł;

2) za pierwszą godzinę postoju - 3 zł;

3) za drugą godzinę postoju - 3,60 ;

4) za trzecią godzinę postoju - 4,30 zł;

5) za czwartą i kolejne godziny postoju - 3 zł.

Jaki jest czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania?

Czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00.

Czy są przewidziane opłaty abonamentowe dla mieszkańców Bolesławca?

Tak. Dla mieszkańców przewidziane są miesięczne i roczne opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) abonament okresowy mieszkańca Bolesławca, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 20 zł,  na jeden pojazd - uprawnienie do wykupienia i korzystania posiada właściciel pojazdu, który jest zameldowany na terenie miasta Bolesławiec lub rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w mieście Bolesławiec;

2) abonament okresowy mieszkańca Bolesławca, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 12 miesięcy – 200  zł,  na jeden pojazd - uprawnienie do wykupienia i korzystania posiada właściciel pojazdu, który jest zameldowany na terenie miasta Bolesławiec lub rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w mieście Bolesławiec;

Czy jest przewidziany abonament dla osób nie będących mieszkańcami Bolesławca?

Tak. Abonament okresowy dla dowolnego użytkownika drogi, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - na okres 1 miesiąca - 240 zł, na jeden pojazd.

Czy będzie możliwość wykupienia abonamentu na okaziciela?

Tak.  Wprowadzono abonament okresowy na okaziciela, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 600 zł

Kto nie płaci w strefie płatnego parkowania (zerowe stawki opłat)?

Zerowe stawki opłat przysługują:

1) mieszkańcom strefy płatnego parkowania, wyłącznie w obrębie ulicy, przy której jest zameldowany lub zamieszkuje mieszkaniec strefy płatnego parkowania, lub ulicy bezpośrednio przyległej, na podstawie identyfikatora postojowego mieszkańca strefy;

2) posiadaczom karty parkingowej w rozumieniu ustawy "Prawo o ruchu drogowym", wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w wyznaczonym i oznakowanym odpowiednio w tym celu miejscu;

3) kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym";

4) dla pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy drogach publicznych objętych strefą płatnego parkowania, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut;

5) dla taksówek w ramach wyznaczonych dla nich miejsc do postoju lub w czasie oczekiwania na klienta, ale nie dłużej niż 10 minut;

6) dla oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Jak długo ważny jest identyfikator postojowy, który upoważnia mieszkańca do bezpłatnego parkowania przy „swojej” ulicy lub bezpośrednio przyległej?

Mieszkaniec strefy upoważniony jest do bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania, wyłącznie w obrębie ulicy, przy której jest zameldowany lub zamieszkuje, lub ulicy bezpośrednio przyległej, na podstawie identyfikatora postojowego, który jest wydawany na okres 12 miesięcy. W przypadku zameldowania na okres tymczasowy – na czas nie dłuższy niż okres tymczasowego meldunku, a jeżeli tytuł do pojazdu ograniczony jest czasowo - na czas nie dłuższy niż okres zawartej umowy.

Czy mieszkaniec strefy upoważniony jest do bezpłatnego parkowania będzie musiał zapłacić zaidentyfikator postojowy mieszkańca strefy”?

Nie. „Identyfikator postojowy mieszkańca strefy” jest bezpłatny. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

Czy mieszkaniec strefy, który nie skorzysta z prawa nabycia identyfikatora postojowego lub wykupienia abonamentu, płaci za postój przy swojej ulicy?

Tak. Mieszkaniec strefy, który nie skorzysta z prawa nabycia identyfikatora postojowego lub wykupienia abonamentu, uiszcza opłaty za postój zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat za postój pojazdów samochodowych.

 

Jakie dokumenty wymagane są w celu uzyskania „identyfikatora postojowego mieszkańca strefy”?

Identyfikator postojowy mieszkańca strefy  wydaje się po przedstawieniu:

  1. a) dowodu rejestracyjnego potwierdzającego własność pojazdu samochodowego, na który ma być wydany identyfikator, a jeżeli osoba ubiegająca się o identyfikator nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem lub umowy kupna/sprzedaży pojazdu, wyłącznie po jej zgłoszeniu do właściwego starosty, zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
  2. b) aktualnego, na dzień wykupienia identyfikatora postojowego mieszkańca strefy, dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania w granicy strefy płatnego parkowania, z zastrzeżeniem lit. c.
  3. c) w przypadku zamieszkiwania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, w granicy strefy płatnego parkowania, bez zameldowania, osoba zobowiązana jest udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Gminie Miejskiej Bolesławiec, w granicy strefy płatnego parkowania, poprzez przedłożenie do wglądu jednego z niżej wymienionych dokumentów:

᠆ oryginału pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonego przez właściwy Urząd Skarbowy w Bolesławcu stosowną pieczęcią (np. prezentatą) lub w przypadku rozliczania podatku przez Internet - wydrukowaną pierwszą stroną zeznania PIT za rok poprzedni wraz z wydrukowanym Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) i wygenerowanym numerem referencyjnym, zgodnym z identyfikatorem UPO. W przypadku, w którym osoba występująca o identyfikator postojowy mieszkańca nie złożyła jeszcze zeznania podatkowego za rok poprzedni, dopuszcza się możliwość przedłożenia do wglądu zaznania za rok przypadający przed rokiem poprzednim z zastrzeżeniem, że wniosek o abonament zostanie złożony nie później niż do 30 kwietnia bieżącego roku,

᠆ zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Bolesławiec jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Jakie przewidziano formy płatności za postój?

Opłatę za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania będzie można wnieść poprzez:

1) wykupienie biletu w parkomacie, przy użyciu monet NBP o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł lub elektronicznej karty płatniczej;

2) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych;

3) nabycie identyfikatora postojowego mieszkańca strefy;

4) wykupienie abonamentu okresowego mieszkańca Bolesławca;

5) wykupienie abonamentu okresowego dla dowolnego użytkownika drogi;

6) wykupienie abonamentu okresowego na okaziciela.

 

Kiedy należy uiścić opłatę?

 Opłatę za każdorazowy postój w strefie płatnego parkowania uiszcza się z góry i należy ją wnieść bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 minut, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego.

Czy kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju podlega zwrotowi?

Nie. Wniesiona kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.

Czy wymagany jest numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany?

Tak. Dokonując opłaty należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany. Wymóg ten dotyczy wszystkich form płatności za postój w strefie płatnego parkowania.

Gdzie umieszczamy dowód wniesienia opłaty? 

Dowód wniesienia opłaty, w postaci ważnego biletu zakupionego w parkomacie, ważnego identyfikatora postojowego mieszkańca strefy, ważnego abonamentu albo informacji o wnoszeniu opłat za pomocą dedykowanej aplikacji w urządzeniu mobilnym umieszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.

Gdzie umieszczamy kartę parkingową?

Karta parkingowa musi być umieszczona za przednią szybą wewnątrz pojazdu, niezwłocznie po jego zaparkowaniu, w sposób umożliwiający jej odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do jej treści i ważności.

Czy bilet będzie ważny w całej strefie płatnego parkowania?

Tak. Bilet w czasie jego ważności upoważnia do postoju w całej strefie płatnego parkowania.

Czy awaria parkomatu będzie zwalniać z obowiązku wnoszenia opłaty?

Nie. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia opłaty w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.

Z jakiego powodu może zaistnieć obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej?

 W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania lub nie umieszczenia karty parkingowej w  określony sposób, jak również w razie stwierdzenia postoju pojazdu po upływie czasu określonego na wydruku z automatu parkingowego lub po upływie czasu opłaconego systemem płatności mobilnych, kontroler strefy płatnego parkowania wystawia zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką. Fakt ten może być rejestrowany w formie zdjęć.

Ile wynosi opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania?

Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynosi 75 zł.

Kiedy i gdzie wnosimy opłatę dodatkową?

Osoba, która otrzymała opłatę dodatkową ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 7 dni. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec, wskazany na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Czy utrata zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej?

Nie. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Nieuiszczona opłata dodatkowa podlega wyegzekwowaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kto może kontrolować opłacenie postoju?

Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Bolesławiec posiadające identyfikator.

Czy wykupienie biletu lub abonamentu uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju?

Nie. Wykupienie biletu parkingowego oraz abonamentu postojowego upoważnia do parkowania na dowolnym ogólnodostępnym miejscu postojowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Urzędu Miasta Bolesławiec w przypadku braku miejsc postojowych.

Czy możliwe jest otrzymanie duplikatu karty abonamentowej?

Tak. Za wydanie duplikatu karty abonamentowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

Czy możliwy jest ograniczony czas pracy strefy płatnego parkowania?

Tak. Prezydenta Miasta upoważniony jest do ograniczenia czasu pracy strefy płatnego parkowania na całym obszarze lub jej części w związku z uroczystościami państwowymi, imprezami organizowanymi i patronowanymi przez miasto Bolesławiec oraz prowadzonymi inwestycyjnymi i remontowymi robotami drogowymi.

Dlaczego wprowadza się strefę płatnego parkowania?

W centrum miasta przepustowość elementów infrastruktury ulicznej została praktycznie wyczerpana, a dalsza rozbudowa przekrojów ulicznych jest niemożliwa albo społecznie nieakceptowana. Następstwem rozwoju motoryzacji, obok wzrostu natężenia ruchu, jest ogólny wzrost mobilności, co prowadzi do zatłoczenia komunikacyjnego. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest sposobem łagodzenia tych problemów. Ustalenie strefy płatnego parkowania następuje na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, uzasadnionych potrzebą organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych, a przez to wprowadzenia preferencji dla bezpłatnej komunikacji zbiorowej oraz realizacji lokalnej polityki antysmogowej.