Info1.pngInformuję, że  Lider ZIT ZOF – Prezydent Miasta Bolesławiec zwołał pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT ZOF.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 10 w Urzędzie Miasta  Bolesławiec  Rynek 41 – Ratusz, Sala Rajców, pok. 201.

Info1.pngzapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

20.09.2023 r. odbędzie się szkolenie on-line Projekty edukacyjne w FEDS 2021-2027, prawo oświatowe, wkłady, zatrudnienie nauczycieli.

Info1.pngZintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.