Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3249/6/20 w sprawie powołania grupy roboczej wspierającego prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027

Uchwała