most-224.JPGPrace naprawcze rozpoczną się w piątek 30.07.2021 o godzinie 17:00, gdy ruch drogowy będzie ograniczony. Roboty prowadzone będą również nocą w celu wyeliminowania zatorów drogowych przez miasto Bolesławiec. Prace będą wykonywane na jezdni w kierunku Zgorzelca, na długości ok. 45mb. W celu przyspieszenia prac ustawiona zostanie sygnalizacja świetlna. W przypadku powstawania dużych utrudnień na wlotach ronda, zastosowane zostanie ręczne kierowanie ruchem. Oznakowanie pionowe informujące o prowadzonych robotach wdrożone zostanie na drogach wlotowych do ronda oraz na skrzyżowaniu drogi DK94 oraz drogi 350. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Planowanie zakończenie prac w sobotę 31.07.2021, jednakże w przypadku zwiększenia zakresu robót prace mogą przeciągnąć się do niedzieli 01.08.2021.