Info1-wazne.pngOsoby zainteresowane wsparciem w ramach programu realizowanego przez Gminę/Urząd pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” informujemy, iż należy zgłosić się do  Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pobrania niezbędnego 

Zaświadczenia, które należy przedłożyć w Gminie/Urzędzie.

(Pobierz wzór Zaświadczenia do pobrania w Biurze Powiatowym ARiMR lub Zaswiadczenie